Nieuws

Wijziging in afvalstoffenbelasting

Graag informeren wij u via dit bericht over een wijziging in afvalstoffenbelasting, die de overheid oplegt aan de afvalleveranciers.  De Vlaamse Regering heeft beslist om de milieuheffingen op het verbranden van afvalstoffen evenals op het storten van niet brandbare restfracties, vanaf 1 juli 2015 te verhogen met 50%. Door de koppeling aan de milieuheffing gaan ook een aantal andere taksen zoals gemeente- en/of exporttaksen mee verhogen.

Lees meer

Negende oproep Pendelfonds

HET PENDELFONDS SUBSIDIEERT DUURZAAM WOON-WERKVERKEER

Het woon-werkverkeer moet duurzamer. We maken nog te veel gebruik van de auto om ons naar het werk te verplaatsen. Tegen 2020 moet het aandeel van de auto in het woon-werkverkeer van een kleine 70% naar 60% dalen. Fiets en openbaar vervoer moeten in het woon-werkverkeer elk een aandeel van 20% krijgen.

Om die ambitieuze doelstellingen te bereiken is onder meer het Pendelfonds opgericht. Het Pendelfonds subsidieert projecten die een duurzaam woon-werkverkeer bevorderen. Projecten die tot doel hebben om het aantal autoverplaatsingen op het vlak van woon-werkverkeer te verminderen kunnen in aanmerking komen voor subsidiëring uit het fonds. Bedrijven of bedrijvengroepen of andere private instellingen, maar ook lokale of provinciale overheden of andere publieke instellingen (in samenwerking met een private partner) kunnen de subsidie aanvragen.

Lees meer

Website vzw Kamp Oost Brasschaat online!

nieuwe websiteDe afgelopen maanden is er hard gewerkt aan de website van de vzw Kamp Oost Brasschaat. Vanaf nu kan u alle nieuws, acties en activiteiten van de vzw opvolgen wanneer u maar wil. Een regelmatig bezoekje is dus zeker de moeite waard.

Lees meer