In februari lanceerde het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen een projectoproep voor de beveiliging van bedrijventerreinen.

De oproep wil tegemoet komen aan acute, voldoende zwaarwichtige en permanente problemen op vlak van onveiligheid op bedrijventerreinen. Met de oproep worden projecten beoogd die op een integrale en duurzame manier de veiligheid op bedrijventerreinen aanpakken. Deze oproep is zowel gericht op voorbereidende trajecten als op uitvoeringskosten en technologische investeringen.

Voor het bedrijventerrein Campus Coppens werd een dossier ingediend. Gemeente Brasschaat, brandweer- en politiezone fungeren hierin als belangrijke stakeholders en ondertekenden een intentieverklaring om hun medewerking in dit project te bevestigen.

Indiening van de dossiers liep tot 31/05/2017, hierna worden de dossiers geëvalueerd en wordt het subsidiebedrag verdeeld over de best ingediende projecten.

Fingers crossed voor Campus Coppens!