Parkmanagement

Duurzaamheid wordt steeds belangrijker bij het beheer van bedrijventerreinen. De weg naar duurzaamheid verloopt via samenwerking, zowel tussen de bedrijven onderling als tussen de bedrijven en de terreinbeheerder. Op die manier gaan bedrijven efficiënter en milieubewuster opereren en wordt de omgevingskwaliteit en dus de aantrekkingskracht van de bedrijvenzone verbeterd. Parkmanagement is het instrument om dit proces gestalte te geven. Met de oprichting van de vzw Kamp Oost Brasschaat is het kader gecreëerd om van de zone Campus Coppens een model te maken van duurzaam parkmanagement in Antwerpen.

Op Campus Coppens zijn reeds 18 bedrijven gevestigd. Vanuit deze vzw zullen initiatieven worden ontwikkeld die bedrijven toelaten op een kostenvriendelijke en milieubewuste manier te functioneren.

Om het parkmanagement vorm te geven laat vzw Kamp Oost Brasschaat zich bijstaan door Quares, vastgoedspecialist en facility manager, die reeds heel wat ervaring heeft bij het uitwerken van duurzaam parkmanagement op bedrijventerreinen verspreid over Vlaanderen.