De ondernemingen op het bedrijventerrein Campus Coppens hebben al jaar en dag hetzelfde gezicht dat fungeert als parkmanager op het bedrijventerrein. Stephanie Van Den Eynde geniet momenteel van haar welverdiende zwangerschapsrust en zal is tussentijd vervangen worden door haar collega Igna Linten.

Voor vragen m.b.t. het operationeel beheer van de VZW Kamp Oost Brasschaat kan u voortaan terecht bij Igna op volgende contactgegevens:

Igna Linten – +32 485 76 13 78 – Igna.linten@quares.be