Lid worden

Inleiding:

De vzw Kamp Oost Brasschaat werd opgericht om de economische en maatschappelijke belangen van de bedrijven op het bedrijventerrein Campus Coppens te behartigen. Het succes van de vzw Kamp Oost Brasschaat staat of valt dan ook met het enthousiasme van de bedrijven zelf.

Bent u nog geen lid? Vul dan snel onderstaande kandidatuurstelling in.

Ledenstructuur:

De vzw kent werkende en toegetreden leden. De werkende leden zijn de actieve leden die stemrecht hebben binnen de vzw. De toegetreden leden hebben geen stemrecht maar volgen de werking van de vzw op vanuit hun specifieke belangen of affiniteit met het bedrijventerrein Campus Coppens.

De werkende leden van de vereniging worden onderverdeeld in drie categorieën:

 1. Werkende leden van categorie A:
  • Gemeente Brasschaat
  • Van Roey
 2. Werkende leden van categorie B:
  • Eigenaar-gebruiker van een pand op het bedrijvenpark Campus Coppens
  • Enige huurder van een pand op het bedrijvenpark Campus Coppens
 3. Werkende leden van categorie c:
  • Verhuurder van een pand op het bedrijvenpark Campus Coppens
  • Huurder in een multi-tenant gebouw op het bedrijvenpark Campus Coppens

De toegetreden leden worden niet ingedeeld in categoriën. Iedere natuurlijke persoon en/of rechtspersoon kan zich kandidaat stellen als toegetreden lid op voorwaarde dat hij/zij een economisch, sociaal of maatschappelijk belang heeft in het kwalitatief duurzaam beheer van het bedrijvenpark Campus Coppens. Dit kunnen ondermeer lokale belangengroepen, buurtcomités,… en andere zijn.

Lidmaatschapsbijdrage:

De lidmaatschapsbijdrage wordt jaarlijks vastgelegd door de leden van de vzw op de Algemene Vergadering. Voor 2014 bedraagt het lidgeld 400EUR/jaar/bedrijf. Een toegetreden lid betaald volgens de statuten slechts de helft van het lidgeld.

 

[vfb id=1]