Raad van Bestuur

Conform de statuten van de vzw Kamp Oost Brasschaat bestaat de Raad van Bestuur minimum uit 3 bestuurders. Momenteel telt de Raad van Bestuur van de vzw Kamp Oost Brasschaat 6 bestuursleden die bij besluit van de Algemene Vergadering van worden aangesteld voor een periode van 4 jaar.

Als bestuurder binnen de vzw Kamp Oost Brasschaat krijgt men de verslaggeving van de RvB en wordt men geïnformeerd over het reilen en het zeilen van de vzw en de werkzaamheden van de parkmanager. Aandachts- en actiepunten worden in eerste instantie binnen de schoot van de Raad van Bestuur besproken alvorens ze worden gecommuniceerd naar de leden van de vzw.

Wie maakt nu deel uit van deze Raad van Bestuur?

Bestuurder Vertegenwoordiger Functie
Groep Bolckmans Ronny Bolckmans Bestuurder
Autonoom Gemeentebedrijf Frederik Looten Bestuurder
NV Professionails Mieke Akkermans Bestuurder
ACTA vzw Annick Gemis Secretaris
Gemeente Brasschaat Myriam Van Honste Bestuurder
NV Bedrijventerrein Luitenant Coppens Peter Gestels Voorzitter