Mobiliteit

Komst van een Transferium

Met De Lijn werd een intentieovereenkomst gesloten voor de realisatie van een nieuw keerpunt van de buslijn dat zich momenteel op de oude site “De Wissel” bevindt. Een aantal bussen van 640 en buslijn 642 zullen hun eindhalte in de nabije toekomst hier hebben waardoor er tijdens de spits om het kwartier een bus stopt. Ook wordt onderzocht of de sneldienst 641 hier een halte kan krijgen en of er een bijkomende busverbinding kan komen met het station Noorderkempen. Dit eindpunt zal kwaliteitsvol worden ingericht met degelijke perrons, veilige fietsenstallingen en faciliteiten voor het personeel van De Lijn. Ik spreek de wens uit dat dit het toekomstig vertrekpunt mag worden van ExQui City bussen Van Hool waarmee we onlangs mochten kennismaken. Bedankt ook voor de aanwezigheid van Dirk Snauwaert, woordvoerder van Van Hool.

Het aanwezige fietspad maakt een mooie aansluiting met dit transferium, samen met het reeds gerealiseerde fietspad Essensteenweg. De aanleg van een derde vrijliggend fietspad naar Wuustwezel langsheen de Bredabaan vormt de afwerking van deze belangrijke fietsverbindingen. Dit dossier zit momenteel in de verwervingsfase.

Aan de overzijde – op het vrijgekomen terrein van De Wissel – zullen parkeerplaatsen komen voor gebruikers van het openbaar vervoer gecombineerd met parkeerplaatsen voor het opvangen van piekmomenten bij een hogere parkeerdruk op de site Campus Coppens. Zo zal vermeden worden dat de parkeerdruk zich afwentelt op de wijk. De duurzame aanleg van deze parking zal door het ontwerpbureau toegelicht worden maar ik wil u al een aantal basisuitgangspunten meegeven zoals daar zijn: plaatsing van zonnecellen boven een aantal parkeervakken zodat de opgewekte stroom rechtstreeks benut kan worden voor bijv. het opladen van een elektrisch voertuig; waterdoorlatende verharding met de nodige bufferruimte naar de woonwijk toe. De aanleg van deze groenruimte willen we samen met de buurt ontwerpen en bekijken en misschien kan er hier zelfs een samenwerking in beheer ontwikkeld worden?

Uiteraard willen we ook een goede oversteek voor voetgangers realiseren door de aanleg van een middenberm en dit in samenwerking met het Vlaamse Gewest en de terreingebruikers. Deze oversteek zal een alternatief moeten zijn voor de huidige oversteek ter hoogte van het transferium die niet als veilig wordt aangevoeld.

Maar dit “transferium” zal nóg een stap verder gaan en een plaats vormen waar allerlei functies een invulling kunnen krijgen die in relatie staan met zowel de kantoren- als bedrijvenzone. We denken hierbij dan aan dienstverlenende functies zoals bijvoorbeeld een strijkatelier, een kinderopvang, een fitnesscentrum of een congrescentrum. Maar evengoed kunnen zich hier complementaire functies aandienen zoals boekhouders, advocaten, notarissen of een groepspraktijk van artsen of kinesisten.