Veiligheid

Bewaking

Bedrijfscriminaliteit zoals inbraak, vandalisme en diefstal is jammer genoeg een realiteit.

Ondernemingen in bedrijventerreinen zijn vooral gedurende de nacht en het weekend een geliefkoosd doelwit van criminelen. Dit probleem veroorzaakt niet alleen financiële verliezen, maar creëert ook een onveiligheidsgevoel bij de mensen die in de bedrijvenzone werken. Daarom ging Bedrijvenvereniging ‘vzw Kamp Oost Brasschaat’ op zoek naar een efficiënte en betaalbare oplossing voor de beveiliging van de Bedrijvenzone Campus Coppens gedurende de nacht en het weekend. Mede dankzij Agentschap Ondernemen, die dit project de eerste 5 jaar subsidieert, is consortiumbewaking van deze site een realiteit kunnen worden.

Gedeelde bewakingsdiensten van Securitas

Bedrijvenvereniging ‘Kamp Oost Brasschaat’ koos voor de consortiumbewaking van Securitas. Dit houdt concreet in dat een mobiele bewakingsagent van Securitas ‘s nachts en in het weekend preventieve controlerondes uitvoert op het buitendomein van de aangesloten bedrijven. Daarnaast grijpt de bewakingsagent in in geval van alarm. De permanente aanwezigheid van onze agent zorgt voor een sterk ontradend effect en garandeert een snelle reactie bij alarm of onregelmatigheid zodat de schade (bij brand, inbraak, …) beperkt blijft. De bewakingsagent zorgt eveneens voor een correcte rapportering naar de politie en de aangesloten bedrijven toe.

Perfecte aanvulling op uw elektronische beveiliging

Bij de bedrijven die dit wensen kan de mobiele bewakingsagent ook interne controlerondes uitvoeren. Deze bijkomstige dienstverlening is trouwens een perfecte aanvulling op de bestaande elektronische beveiligingssystemen.

Hoge veiligheid aan een lage prijs

Naast de verhoogde veiligheid en snelle interventie bij alarm is het gunstige kostenplaatje het grote voordeel van deze gedeelde bewakingsdienst. Bij consortiumbewaking worden de werkingskosten, zowel voor preventie als voor reactie, gedeeld door de deelnemende bedrijven. Daarbovenop kunnen bedrijven die deelnemen aan consortiumbewaking genieten van een verhoogde fiscale aftrek van 120%. Op die manier genieten de deelnemdende bedrijven van een optimale veiligheid aan een voordelig tarief.