Vanaf begin 2023 tot eind 2025 kunnen kmo’s een gratis waterscan laten uitvoeren die hun waterverbruik visualiseert en suggesties biedt voor waterbesparende maatregelen. Een deskundige van één van de geselecteerde studiebureaus komt langs in de onderneming om een zicht te krijgen op de waterhuishouding. Een drietal weken later zal de onderneming een rapport ontvangen met een gedetailleerde waterbalans en concrete suggesties voor waterbesparingen. 

De onderneming heeft de keuze tussen een eerstelijnsscan en een uitgebreide scan.

Eerstelijnswaterscan

Inhoud:

 • Huidige watervraag en inzet waterbronnen
 • Waterbalansschema
 • Vereiste minimale waterkwaliteit voor ≠ toepassingen / processen
 • Mogelijkheden waterzuivering / (voor)behandeling
 • Suggesties voor Waterbesparende maatregelenHergebruikmaatregelenInzet alternatieve waterbronnen
 • Waterbesparende maatregelen
 • Hergebruikmaatregelen
 • Inzet alternatieve waterbronnen
 • Kostenefficiëntie & steunmaatregelen: facultatief / beknopt

Uitgebreide waterscan

Inhoud:

 • Huidige watervraag en inzet waterbronnen
 • Waterbalansschema
 • Vereiste minimale waterkwaliteit voor ≠ toepassingen / processen
 • Mogelijkheden waterzuivering / (voor)behandeling
 • Suggesties voorWaterbesparende maatregelenHergebruikmaatregelenInzet alternatieve waterbronnen
 • Waterbesparende maatregelen
 • Hergebruikmaatregelen
 • Inzet alternatieve waterbronnen
 • Kostenefficiëntie & steunmaatregelen: grondig uitgewerkt
 • Eventueel bijkomende technische uitwerking en metingen waar opportuun

Meer info hierover kan je bekomen via: https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/waterscan/wat-houdt-een-waterscan-precies