Vlaams minister voor mobiliteit Ben Weyts heeft het startschot gegeven voor de 12de oproep van het Pendelfonds, een subsidiefonds voor werkgevers die zelf maatregelen nemen om het autogebruik in het woon-werkverkeer terug te dringen.

De aankoop en leasing van bedrijfsfietsen, infrastructurele ingrepen die functionele fietsverplaatsingen faciliteren en fietsvergoedingen komen in aanmerking voor subsidiëring. Bedrijven (of groepen van bedrijven) samen met andere private organisaties (of groepen van private organisaties) kunnen een projectvoorstel indienen, alsook bedrijven (of groepen van bedrijven) samen met lokale of provinciale overheden. De indieners moeten (samen) minimaal 10 werknemers vertegenwoordigen.

Geïnteresseerden moeten uiterlijk 10 augustus 2018 een dossiernummer aanvragen.
De subsidieaanvraag moet uiterlijk 29 oktober 2018 ingediend worden.
Ontdek meer over de projectoproep via onderstaande link.

KLIK HIER voor meer informatie!