De nationale veiligheidsraad besliste op vrijdag 24 april 2020 de heropstart vanaf 04 mei voor industrie en B2B-services. 

https://www.belgium.be/nl/nieuws/2020/coronavirus
Bedrijven die niet kunnen voldoen aan de fysieke afstand, kunnen dat compenseren door een reeks gezondheidsaanbevelingen te volgen, waaronder het dragen van een masker. 


Uit een interessepeiling op de bedrijventerreinen, waar Quares het beheer voor uitvoert, is 80% van de bedrijven op zoek naar mondmaskers. 
Hieronder geven we 3 relevante inzichten over mondmaskers wat u als bedrijfsleider kan helpen in de keuze en aankoop van dergelijke maskers.

3 relevante inzichten over mondmaskers

Inzicht 1: Medische en ademhalingsmondmaskers – welke te kiezen?

Er bestaan verschillende soorten mondmaskers: de chirurgische mondmaskers en de ademhalingsbeschermingsmaskers (stofmaskers)

De chirurgische mondmaskers 

Een chirurgisch mondmasker is ontworpen om de patiënt te beschermen tegen deeltjes en eventuele ziekteverwekkers afkomstig van het medische personeel. 
Deze kunnen gebruikt worden om het risico op verspreiding van infecties te verminderen. 
Het is essentieel dat de producten, waar ze ook vandaan komen, de vereiste kwaliteit hebben. Door de Europese regelgeving en normen te respecteren, kunnen medische hulpmiddelen op een correcte manier op de markt worden gebracht en is er een maximale garantie op kwaliteit, veiligheid en doeltreffendheid. 
Richtlijnen om de conformiteit en geschiktheid van chirurgische mondmaskers na te gaan vindt u terug via het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten of via deze infofiche “chirurgische mondmaskers

De ademhalingsbeschermingsmaskers (stofmaskers)

Dit zijn persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) en vallen onder de bevoegdheid van de FOD economie, KMO, Middenstand en Energie. 
Een persoonlijk beschermingsmiddel is ontworpen en vervaardigd om door één persoon te worden gedragen of vastgehouden ter bescherming tegen één of meerdere risico’s voor de gezondheid of veiligheid van die persoon. 
Een PBM-mondmasker beschermt de gebruiker tegen ziekteverwekkers die via de lucht verspreid kunnen worden. 
Voor PBM-maskers moeten documenten als de EU-verklaring van overeenstemming en het certificaat van EU-typeonderzoek, uitgereikt door een aangemelde instantie (‘notified body’), aanwezig zijn die conformiteit van de producten kunnen aantonen.Richtlijnen om de conformiteit en geschiktheid van ademhalingsbeschermingsmaskers na te gaan vindt u terug via de FOD economie, KMO, Middenstand en Energie of via deze infofiche “Ademhalingsbeschermingsmaskers

Inzicht 2: Controleer of uw leverancier over de correcte documentatie beschikt

Wanneer u een bestelling van mondmaskers wenst te plaatsen, vraag dan steeds de nodige attesten op. Hieronder sommen we voor u de op te vragen documenten op: 
Voor chirurgische mondmaskers:

 • Voor niet-steriele chirurgische mondmaskers mét CE-markering:
  •  EU verklaring van overeenstemming van de fabrikant (of zijn gemachtigde) 
 • Voor steriele chirurgische mondmaskers mét CE-markering 
  • EU verklaring van overeenstemming van de fabrikant 
  • CE-certificaat voor de steriliteit, uitgereikt door een aangemelde instantie bevoegd voor medische hulpmiddelen onder richtlijn 93/42/EEG of onder verordening 2017/745 
 • Voor chirurgische maskers zonder CE-markering 
  • Testrapporten van een geaccrediteerd labo/Attest van een derde instantie. 
  • Vermelding van de gebruikte alternatieve vorm.

Voor ademhalingsbeschermingsmaskers (FFP2)

 • Mondmaskers mét CE-markering
 • Mondmaskers zonder CE-markering 
  •  Attest van een derde instantie (certificaten, testrapporten volgens een norm, geaccrediteerd labo,…) 
  • Vermelding van de gebruikte alternatieve vorm

Er circuleren momenteel valse certificaten voor de CE-markering van PMB’s (waaronder FFP2- en FFP3-mondmaskers). Op de website van Febelsafe vindt u hierover meer informatie.

Inzicht 3: door de Covid-19 pandemie worden afwijkingen van de regels voor CE-markering en conformiteitsbeoordeling toegestaan

Gezien de uitzonderlijke situatie wordt er rekening gehouden met afwijkingen van de regels voor CE-markering en conformiteitsbeoordeling. Er kunnen uitzonderlijk mondmaskers aanvaard worden die niet van de CE-markering zijn voorzien.
Voor de evaluatie van de conformiteitsbeoordelingscertificatie van mondmaskers houden ze uitzonderlijk ook rekening met certificatie of testrapporten volgens equivalente internationale normen.Het aantonen van de conformiteit kan door testrapporten of door een attest van een derde instantie. Indien voldoende gedocumenteerd (certificaten, testrapporten volgens een norm, geaccrediteerd labo en alle documenten aan de betrokken partij of goederen gelinkt kunnen worden), kan dit als alternatief aanvaard worden. 
Er worden op dit ogenblik Chinese mondmaskers getest door Chinese keuringsinstellingen/labo volgens de Europese Norm EN 149. Normaal gezien kan dit enkel door Europese aangemelde instanties (‘notified bodies’) gebeuren, maar als de keuringsinstelling voorkomt op de lijst van de Chinese overheid, zullen deze attesten aanvaard worden.

Conclusie

 1. Bepaal als bedrijfsleider welk type mondmasker het meest geschikt is voor uw werknemer en de uitvoering van zijn activiteit,
 2. Controleer of u de juist gedocumenteerde mondmaskers besteld – vraag de documenten op bij uw leverancier,
 3. Heb er kennis van dat ook niet CE mondmaskers wel degelijk goed zijn, indien ze getest werden door een geaccrediteerd labo.

Vanuit de VZW wordt momenteel een groepsaankoop georganiseerd omtrent bovenstaande type mondmaskers. Deze worden afgeleverd met de juiste – conforme attesten. 


Leden van de VZW kunnen zich hiervoor wenden aan de parkmanager