De afschaffing van de groenestroomcertificaten was initieel voorzien voor 31 december 2020, inmiddels heeft de overheid dit uitgesteld tot ongeveer 31 mei 2021 (twee maanden na eerste call). Een subsidie dat uw bedrijf nog kan benutten. Door gebruik te maken van deze groenestroomcertificaten kan u de terugverdientijd (ROI) van de installatie stevig inkorten met een grotere besparing als gevolg, ongeacht of het gaat om een aankoop of huur van een installatie.

Indien u nog gebruik wenst te maken van de huidige subsidieregeling, dan zal u vlot en spoedig moeten handelen. De installatie moet niet enkel geplaatst, maar ook aangesloten en gekeurd zijn voor 31 mei. Naast de termijnen voor de installatie dient u ook rekening te houden met een netstudie (gebruikelijk 40 dagen) en een stabiliteitsstudie. Daarnaast zien we dat de installateurs hun planning razendsnel vol loopt.

Om voor onze bedrijven deze opportuniteit open te houden, heeft Quares bij een aantal installateurs ruimte voorbehouden, wie tegen 15 februari beslist tot de plaatsing van een zonnepaneleninstallatie kan nog geholpen worden.

Ik wens meer info over de mogelijkheden voor mijn onderneming omtrent deze mogelijkheden

Na eind mei 2021 zullen dergelijke projecten in aanmerking komen voor een eenmalige investeringssteun dat zal verlopen via een projectoproep. De overheid voorziet hiervoor 25 miljoen euro. Tijdens de eerste projectoproep kan er een maximum van 22 euro/MWh worden toegekend over een periode van 20 jaar. Dit bedrag kan variëren per projectoproep. 

Het grote verschil is dat deze subsidie niet meer gegarandeerd wordt. Wie de meeste groene elektriciteit opwekt per euro gevraagde steun, maakt het meeste kans.  (De eerste call voorziet €5.000.000 en de tweede call later op het jaar zou €20.000.000 bedragen, dit inclusief de subsidies voor de kleine windmolens.)

Mocht uw dossier in aanmerking komen voor deze subsidie, zal deze zeker lager liggen dan de steunmaatregelen die je vandaag nog kan verkrijgen via de groenestroomcertificaten.

Conclusie: Indien u nadenkt over een het plaatsen van een zonnepaneelinstallatie kan u best zo snel mogelijk investeren of gebruik maken van een derdepartijfinanciering.

Financieringsmogelijkheden

Er zijn financieel meerdere mogelijkheden om een dergelijk project te realiseren. Zo kan u naast het aankopen ook opteren voor een huurkoopovereenkomst (operationele leasing) of de installatie uitbesteden via een power purchase agreement (PPA) waarbij u dan de ter plaatse opgewekte hernieuwbare stroom aankoopt volgens uw verbruik. Hierdoor hoeft u zelf geen liquide middelen vrij te maken of zelf te investeren. Daarnaast wordt uw balans niet belast en is er een volledige ontzorging met een totale waarborg naar interventies en materiaal. Zo kan u zich volop concentreren op uw core business en alsnog genieten van deze subsidie.

Huurkoop formule:

  • Er wordt een vaste prijs per maand per paneel berekend voor de installatie dewelke wordt gerealiseerd op uw dak. U betaalt dit vast maandelijks bedrag geduurde 15 jaar waarna de installatie kosteloos wordt overgedragen. De uit de studie vooropgestelde installatie zal ervoor zorgen dat de vaste maandelijkse huurkost een stuk lager zal liggen dan de besparing op uw energie factuur, met dus profit tot gevolg.

Power Purchase Agreemen

  • U geeft een derde partij toestemming een installatie te plaatsen op uw dak dewelke zij financieren. Er wordt een vaste energieprijs berekend, dewelke beduidend lager ligt dan uw huidige energieprijs, waaraan u momenteel groene stroom kunt aankopen. Na 20 jaar wordt de installatie kosteloos overgedragen en geniet u 100% van de gratis opgewekte groene energie.

Hierdoor hoeft u zelf geen eigen middelen te investeren en kan u toch verduurzamen met een financieel voordeel als gevolg.

Via uw parkmanager kan u hierover meer info ontvangen, of neem rechtstreeks contact op met de verantwoordelijke contactpersoon binnen Quares.

https://jade.quares.be/nl/