Nieuws

Brasschaatse kazerne is bedrijventerrein geworden

De voormalige Luitenant Coppenskazerne in Brasschaat is helemaal omgevormd tot een bedrijventerrein. Er zijn in totaal zo’n 1.000 personen aan de slag. En dat kan nog uitbreiden, want het gemeentebestuur wil meer grond ter beschikking stellen.

Lees meer

Project zoekt innovatieve KMO/MKB

knipsel

Ruime subsidiemogelijkheden voor Vlaamse en Nederlandse ondernemingen met innovatieplannen

Drie grote Vlaams-Nederlandse innovatieprojecten zijn op zoek naar KMO`s en  MKB`ers met innovatieplannen. Op 21 oktober krijg je in de Antwerpse Kempen tekst en uitleg over de kansen en subsidiemogelijkheden voor ondernemingen binnen deze drie projecten in het Europees subsidieprogramma Interreg Vlaanderen-Nederland. Daarna kun je één-op-één de mogelijkheden voor jouw onderneming verder bespreken met de projectverantwoordelijken. Lees meer

Atro zet onderhoudsdienst op

kazerne

Vanuit de hoofdzetel op de bedrijvensite Campus Coppens in Brasschaat realiseert Atro grote bouwprojecten in heel Vlaanderen. Daartoe behoren geregeld ook zogenaamde DBFM-projecten en Projecten voor Scholen van Morgen. In deze gevallen moet het bouwbedrijf onder strikte voorwaarden ook de maintenance van de realisaties op zich nemen. Dat gaf onlangs aanleiding tot de opstart van Atro Service, een eigen afdeling voor de uitvoering van onderhoud en kleinere bouwwerken. Lees meer

Zeven jaar na oprichting loopt bedrijventerrein helemaal vol

campus coppens

Met de komst van Scapa World wordt het sluitstuk van de kmo-zone aan de Sint-Jobsesteenweg in Maria-ter-Heide nu ook ingevuld. in 2010 kwamen de eerste bedrijven zich daar vestigen. Vandaag zitter er 17 bedrijven verspreid over een totale oppervlakte van 6,4 hectare met meer dan 700 werknemers. Lees meer

Pronails – Europees marktleider in kunstnagels

Paul Parein_ProNails

ProNails, ontwikkelaar en fabricant van producten voor nagel-, hand- en voetverzorging voor de professionele markt, is Europees marktleider in zijn niche en is nog verder aan het internationaliseren.  Lees meer

Brasschaat: militair erfgoedgebied én bedrijvenhub

Gemeente Brasschaat is de poort naar de Noordertuin van Antwerpen. Bekend voor zijn talrijke groengebieden en militaire erfgoed. Lees meer

ATRO verhuisd naar Brasschaat

C17-Atro

De bedrijfstak Bouw van Aannemingen Van Wellen uit Kapellen is enkele tijd geleden omgedoopt tot ATRO. Die naamsverandering volgt op de overname van Van Wellen Wegenbouw door Aswebo uit Drongen. Voor die nieuwe start nam het bedrijf zijn intrek in gloednieuwe kantoren op de site Campus Coppens te Brasschaat.
Lees meer

Wijziging in afvalstoffenbelasting

Graag informeren wij u via dit bericht over een wijziging in afvalstoffenbelasting, die de overheid oplegt aan de afvalleveranciers.  De Vlaamse Regering heeft beslist om de milieuheffingen op het verbranden van afvalstoffen evenals op het storten van niet brandbare restfracties, vanaf 1 juli 2015 te verhogen met 50%. Door de koppeling aan de milieuheffing gaan ook een aantal andere taksen zoals gemeente- en/of exporttaksen mee verhogen.

Lees meer

Negende oproep Pendelfonds

HET PENDELFONDS SUBSIDIEERT DUURZAAM WOON-WERKVERKEER

Het woon-werkverkeer moet duurzamer. We maken nog te veel gebruik van de auto om ons naar het werk te verplaatsen. Tegen 2020 moet het aandeel van de auto in het woon-werkverkeer van een kleine 70% naar 60% dalen. Fiets en openbaar vervoer moeten in het woon-werkverkeer elk een aandeel van 20% krijgen.

Om die ambitieuze doelstellingen te bereiken is onder meer het Pendelfonds opgericht. Het Pendelfonds subsidieert projecten die een duurzaam woon-werkverkeer bevorderen. Projecten die tot doel hebben om het aantal autoverplaatsingen op het vlak van woon-werkverkeer te verminderen kunnen in aanmerking komen voor subsidiëring uit het fonds. Bedrijven of bedrijvengroepen of andere private instellingen, maar ook lokale of provinciale overheden of andere publieke instellingen (in samenwerking met een private partner) kunnen de subsidie aanvragen.

Lees meer

Website vzw Kamp Oost Brasschaat online!

nieuwe websiteDe afgelopen maanden is er hard gewerkt aan de website van de vzw Kamp Oost Brasschaat. Vanaf nu kan u alle nieuws, acties en activiteiten van de vzw opvolgen wanneer u maar wil. Een regelmatig bezoekje is dus zeker de moeite waard.

Lees meer